Piet Philipse

Een retailer in hart en nieren, waarbij sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke rol speelt in de manier van werken. Ik ben in diverse functie's werkzaam geweest in de retail. De laatste jaren als interim manager/adviseur van verschillende kringloopbedrijven en enkele maatschappelijke stichtingen. Veelal met de opdracht deze te reorganiseren, te professionaliseren en financieel gezond(er) te maken. Waarbij werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een evengroot belang heeft als het financiële resultaat.

Naast bovenstaande werkzaamheden ben ik eveneens organist en dirigent.

Muziek is naast mijn dagelijkse werkzaamheden een bron van inspiratie.