Concertagenda

 

TITEL

20 oktober,  Wilhelminakerk Bussum, 16:30 uur

Cantatedienst

Felix Mendelssohn schreef in zijn betrekkelijk korte leven, wat bij veel mensen niet zo bekend is, een behoorlijk hoeveelheid kerkmuziek. De Psalmen hebben hierbij een bijzondere plaats. Deze cantatedienst heeft de vorm van de Vesper met een Psalmgebed. Hier zullen dan ook twee psalmen van Mendelssohn klinken. Naast Psalm 43 zal ook het bekende “Hör mein bitten” klinken wat als basistekst Psalm 55 heeft. Een gecomponeerd Pater Noster van Petris Vasks samen met A Prayer of St.Patrick van John Rutter en het Magnificat van Hendrik Andriessen maken deze vesper compleet.

De muziek wordt verzorgd door:

Het vocaal ensemble Voices o.l.v. Piet Philipse met Dirk Out Orgel.

Collecte aan de uitgang

24 november, 10:00 uur  St.Vituskerk, Naarden, 

Jubileum Hoogmis

Op 24 november viert het Ceciliakoor haar 175 jarig bestaan in een feestelijke hoogmis in de St.Vituskerk van Naarden. Gezongen zal worden de mis in G dur KV 140 van Wolfgang Amadeus Mozart.

Begeleiding is in handen van het Wilhelminaconsort samen met Dirk Out aan het orgel.

 

 

24 november,  Wilhelminakerk Bussum, 16:30 uur

Cantatedienst

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staat in de maandelijkse cantatedienst als hoofdbestanddeel het Gloria van Antonio Vivaldi centraal. Dit schitterende en feestelijk werk past als geen ander bij deze zondag van het kerkelijk jaar, die in de Protestantse traditie ook wel gedachteniszondag wordt genoemd, vergelijkbaar maar Allerzielen in de Rooms Katholieke traditie, maar wat ook Voleindingszondag en Christus Koning is. Het Gloria getoonzet door Vivaldi is een feest voor het oor maar geeft ook met name door de muziek de intense lading van de tekst van de muziek weer. Direkt al na het begin klinkt het “Et in terra pax” (vrede op aarde) waar momenteel op aarde niet echt sprake van is, bijna al een smeekbede. Op weg naar Advent 2019 mogen we misschien hopen dat het iets meer vrede wordt. De muziek wordt verzorgd door: Het vocaal ensemble Voices, het Wilhelminaconsort (leden RFO) o.l.v. Piet Philipse met Wybe Kooijmans orgel. Collecte aan de uitgang.

Hieronder 3 verschillende kerstprogrammas  

Voices zingt in alle kerstprogramma's andere muziek

Antoniushof, Bussum

14 december 15:30 uur

Kerst in de Antoniushof

Net als vorig jaar vieren wij ook dit jaar samen met de bewoners en gasten van de Antoniushof Kerst. Het feest der herkenning zal de basis zijn, met vooral bekende kerstliederen. Komt u ook luisteren en meezingen samen met Vocaal ensemble Voices ?  Hartelijk Welkom

 

 

Zaterdag 14 december 2019 St.Vituskerk,  Naarden  20:00 uur.

Kerstconcert

Advent en Kerst. Hoe dan ook een bijzondere periode in het jaar. Bijzondere sfeer overal, gezellig en feestelijk, maar ook tijdens advent een periode van verwachting. In deze periode al een vooruitblik naar kerst met muziek voor advent en kerst uit alle eeuwen en windstreken.

Het vocaal ensemble Voices geeft een kerstconcert in de St.Vituskerk van Naarden.  Advents en kerstmuziek om naar te luisteren maar natuurlijk ook een aantal zeer bekende kerst- en adventsliederen, waarbij u natuurlijk uitbundig mee mag zingen.

U bent natuurlijk allen van harte welkom en u mag gratis naar binnen. Na afloop houden wij een collecte ter bestrijding van de kosten.

 

 

Zondag 22 december om 16:30 uur, Wilhelminakerk Bussum

A festival of Lessons and Carols

A festival of Lessons and Carols is een Vesper gebaseerd op negen lezingen rondom advent en kerst met de daarbij horende Liederen (Carols) en andere muziek. Vele van u zullen dit ongetwijfeld kennen van de uitzendingen door de BBC uit Kings College in Cambridge. Volgens deze liturgie zal ook dit jaar een Festival zijn in de Wilhelminakerk. De muziek zal worden verzorgd door het Vocaal ensemble Voices, maar ook door u. De Carols zijn bedoeld om u uitbundig mee te laten zingen. De muziek tijdens deze Vesper zal uiteraard anders zijn dan het concert in de St.Vitus in Naarden. Van harte uitgenodigd en de toegang is gratis.