Participatiekoor

Participatiekoor Zingen met dementie

Hebt u het gezien, het gesprek en de documentaire op GooiTV over het participatiekoor. documantaire Participatiekoor meer dan de moeite waard om daar eens de tijd voor te nemen. In deze documentaire gaat het over wel er allemaal WEL kan. De documentaire schetst een ontroerend portret over dagelijks leven met dementie. Een film over verlies en de regie in eigen hand willen houden, over hoop en de moed niet opgeven. Want ook met dementie kan het leven zinvol zijn. Bijvoorbeeld door zich, net als Franc, aan te sluiten bij een van de Participatiekoren. Koren waarin mensen met dementie samen met ervaren koorzangers en een professioneel orkest de Matthäus Passion zingen. Meer zang, minder zorg. Zingen heeft positieve effecten op het brein, dat is algemeen bekend.
Mensen met dementie zijn gezonder als ze cultureel mee blijven doen.
Wanneer mensen met dementie dit kunnen doen samen met mantelzangers en daarbij begeleid worden door een professionele dirigent en muzikanten, dan krijg je verbluffende resultaten. Uit recent wetenschappelijk onderzoek van Amsterdam UMC en de Leyden Academy blijkt dat de Participatiekoren in belangrijke mate bijdragen aan meer welzijn, eigenwaarde, meer sociale contacten en een betere gezondheid van mensen met dementie. Daarnaast leveren zij een verlichting op voor mantelzorgers en zorgprofessionals. Meedoen in het Gooi? Ook in het Gooi is er een participatiekoor. U kunt zich daarvoor aanmelden, als zanger, als mantelzanger, als musicus enz. voor het Gooi (voorlopig even) op info@pietphilipse.nl en ik mag het gaan dirigeren. Het Participatiekoor 'Het Gooi'

'/

https://www.participatiekoor.nl/hoshana-terugkijken Matth. Passion 2022 videoverslag.